slogan
Вие сте тук:
Начало :: Полезно

Полезно

МАГНЕТА като професионален застрахователен брокер се грижи за всички съпътстващи действия, свързани с обслужването на своите клиенти.

В тази връзка смятаме, че е полезно да знаете как да действате в някои от най-популярните ситуации от ежедневието ви на собственик и водач на автомобил.

При СМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ на МПС – след като КАТ издаде новия талон е необходимо в 7-дневен срок да уведомите застрахователя си по Задължителна гражданска отговорност и/или по Каско. Ще ви бъде издаден Добавък (Анекс) към полицата, който трябва да съхранявате и да представяте по необходимост. МАГНЕТА извършва всичко необходимо по тази процедура, като услугата е напълно безплатна за наши клиенти.

При РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКИТЕ по който и да било вид застраховка (с изключение на смесени застраховки Живот) датата за плащане на всяка поредна вноска е записан в полицата. След тази дата разполагате с 15-дневен срок за плащане. След изтичането му полицата се прекратява.

УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ЩЕТА – При настъпване на застрахователно събитие е необходимо да уведомите застрахователя в 7-дневен срок.

При щета по Задължителна гражданска отговорност са възможни следните ситуации:

  • Ако при ПТП няма пострадали хора, автомобилите могат да се движат на собствен ход и участвалите в ПТП  не са повече от две МПС е достатъчно двете страни да се разберат чрез попълване на двустранен протокол, който се заверява в съответния КАТ и така пострадалият при ПТП може да предяви претенцията си за обезщетение към застрахователя на виновния. Важното в този случай е, че за виновния водач няма глоба за причиненото ПТП. Двустранен протокол за ПТП може да изтеглите от тук Двустранен констативен протокол
  • Ако не е изпълнено някое от гореописаните три условия, е необходимо да се извикат органите на КАТ, които издават съответните за събитието документи.

При щета по застраховка Каско е препоръчително да се свържете незабавно със застрахователния си посредник, тъй като в зависимост от застрахователната компания, в която е вашата полица, както и в зависимост от вида на застрахователното събитие изискванията към вашите действия и необходимите документи може да са различни.