slogan
Вие сте тук:
Начало :: Застраховка „Отговорност на превозвача”

Застраховка „Отговорност на превозвача”

  • Застраховка „Отговорност на превозвача” –trans застраховката покрива отговорността на превозвача при възникнали претенции за повреди или загуба на товара по време на превоз. Обезщетяват се вреди на стоките до действителната им стойност, но не повече от 8,33 СПТ /специални права на тираж/ на килограм липсваща или увредена стока.
  • КАРГО - Обект на тази застраховка са товари по време на международни и вътрешни превози. Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на товара, опаковката, вида на превоза и дестинациите.