slogan
Вие сте тук:
Начало :: Гражданска отговорност

Гражданска отговорност

застраховката е задължителна съгласно българското законодателство и покрива отговорността на собствениците и водачите на автомобили за причинени от тях имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица.

Застраховката се сключва за срок от една година, като е възможно разсрочване на премията на до 4 вноски.

Лимитите на отговорност за територията на България са определени в действащата нормативна база и са еднакви за всички застрахователни компании. През 2012 г. те са: За неимуществени вреди – 2 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице и 10 000 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица; За имуществени вреди – 2 000 000 лв.

Лимитите на отговорност за територията на ЕС са тези, които са приложими в местното законодателство на държавата-членка, в която е настъпило произшествието.

При пътуване в държави извън ЕС е необходимо издаването на сертификат „Зелена карта”, който се издава срещу заплащане на допълнителна премия, която е различна при различните застрахователи.

Уважаеми шофьори, не пропускайте да подновите задължителната застраховка гражданска отговорност на автомобила си – глобата за нейната липса е от 400 до 600 лв. за физически лица и от 2000 до 3000 лв. за юридически лица!

към калкулатор