slogan
Вие сте тук:
Начало :: Застраховка на ИМУЩЕСТВО

Застраховка на ИМУЩЕСТВО

Индустриален пожар – застраховат се активи наhome производствени предприятия като сгради, машини, съоръжения, стопански инвентар, материални запаси и готова продукция при следните рискови покрития:

 • Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло или части от него
 • Буря, вкл. падане на дървета и клони, градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед
 • Измокряне следствие на изтичане на вода или пара от авария на ВиК инсталации
 • Свличане и срутване на земни маси
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Счупване на стъкла и витрини
 • Земетресение
 • Кражба чрез взлом

Възможно е включването и на още много допълнителни покрития, които могат да бъдат договорени и комбинирани с „традиционните”, за да се получи персоналното решение, което МАГНЕТА търси за всеки свой клиент. Тази застраховка е необходимост за всички предприемачи и е особено желана от бизнесмените, постигнали успеха с цената на много труд и достатъчно предвидливи, за да опазят постигнатото.

? Застраховка на магазини и офиси – сключва се от собствениците или наемателите на обекти за търговска дейност или услуги и с нея се застраховат сгради, оборудване, офис обзавеждане, инвентар, витрини и стоки. Рисково покритие:

 • Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло или части от него
 • Буря, вкл. падане на дървета и клони, градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед
 • Измокряне следствие на изтичане на вода или пара от авария на ВиК инсталации
 • Късо съединение и токов удар
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Счупване на стъкла и витрини
 • Земетресение
 • Кражба чрез взлом

Уважаеми търговци, не се скъпете и застраховайте вашия обект, защото срещу разумна цена вие си осигурявате наслаждението от спокойните си нощи!

? Застраховка на домашно имущество – сключва се от собствениците или наемателите на жилищни сгради и покрива нанесени вреди на недвижимо и движимо имущество /обзавеждане, бяла и черна техника/ следствие на:

 •  Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло или части от него
 • Буря, вкл. падане на дървета и клони, градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед
 • Измокряне следствие на изтичане на вода или пара от авария на ВиК инсталации
 • Късо съединение и токов удар
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Земетресение
 • Кражба чрез взлом

Нашият дом е нашата крепост! – да го защитим с малко предвидливост и неголяма сума за застраховка.