slogan
Вие сте тук:
Начало :: Застраховка ЗЛОПОЛУКА

Застраховка ЗЛОПОЛУКА

Задължителна трудова злополука

сключва се съгласно Наредба за задължителноacc застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”. На задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Списък на дейностите и съответния коефициент на трудов травматизъм се публикуват ежегодно в ДВ. Застрахователната сума по застраховката не може да бъде по-малка от седем годишни брутни заплати и се определя индивидуално за всеки застрахован. Покритите рискове са описани в Наредбата.

Уважаеми работодатели,  грижата за вашите работници  е част от успешния мениджмънт на предприятието!

Индивидуална злополука

предлага се от почти всички застрахователи и обикновено покрива смърт, трайна и временна нетрудоспособност от злополука. Сключва се доброволно от физически лица за срок  от една година. Годишната застрахователна премия /вноска/ е в размер 5 до 10 лева за 1000 лева застрахователна сума и се увеличава пропорционално с нарастването на сумата на покритието.

Неочаквани обстоятелства ни връхлитат внезапно, а грижата за собственото ни добруване си е само наша.

Злополука на местата в МПС

сключва се за всички места в автомобила и покритите рискове са смърт и трайна нетрудоспособност, настъпили по време на пътуване или при слизане и качване в колата. Съществува в две разновидности – задължителна и доброволна. Задължителната касае средствата за обществен транспорт, включително такситата и застрахователната сума за един пътник е 20 000 лева съгласно Наредба за задължително застраховане. Доброволната може да се сключва от всички собственици и водачи на МПС, като застрахователната сума се избира от тях, а годишната премия не е висока – може да варира между 10 и 100 лева и зависи от сумата на покритието, броя на местата и тарифата на съответната застрахователна компания.

Ежедневните новини по централните телевизии са като филм на ужасите, отразявайки десетките катастрофи и многото ранени и загинали по пътищата на България. Затова, шофирайте внимателно!, но просто за всеки случай, сключете и доброволна застраховка злополука на местата във вашия автомобил!